Perú

Peru (officieel: República del Perú), is een republiek in Zuid-Amerika. De totale oppervlakte van Peru is 1.285.216 km2, inclusief 4997 km2 van het Peruaanse deel van het Titicacameer en exclusief 95 km2 van de eilanden in de Grote Oceaan. Peru komt wat grootte betreft in Zuid-Amerika op de derde plaats, achter Brazilië en Argentinië. Het land is ongeveer 35 keer zo groot als Nederland. Peru ligt langs de kust van de Stille Oceaan (2400 km lange kustlijn) en wordt begrensd door Colombia (1496 km) en Ecuador (1420 km) in het noorden, Brazilië (1560 km) in het oosten en door Bolivia (900 km) en Chili (160 km) in het zuiden.Van west naar oost kunnen drie gebieden worden onderscheiden: de Costa, de Sierra en de Selva.

De Costa omvat het voornamelijk woestijnachtige gebied langs de steile kust tussen de Grote Oceaan en de westelijke berghellingen van de Andes (ca. 11% van de totale oppervlakte van Peru). Deze 2400 kilometer lange kuststrook is een van de droogste gebieden op aarde; in sommige gebieden regent het maar een keer per twee jaar. Samen met de Atacama-woestijn in Chili vormt het een van de grootste woestijngebieden ter wereld.
De kustvlakte is alleen in het noorden (zandwoestijn van Sechura) tot 160 kilometer breed; zuidwaarts varieert de breedte van 30 tot 100 km. Het landschap bestaat deels uit vlakten en zandduinen, deels uit heuvelland dat langzaam overloopt in het Andesgebergte.

De Sierra omvat het Andesgebied, bestaande uit twee grote van noord naar zuide lopende ketens, de Cordillera Occidental en de Cordillera Oriental. Het gebergte beslaat ongeveer een derde van het land en de breedte varieert van 240 tot 400 kilometer.
In het noorden van het land liggen deze ketens dicht bij elkaar, maar in Zuid-Peru is deze afstand groot en hier ligt de Altiplano, een grote hoogvlakte die terrasgewijs afloopt naar het Titicacameer en een gemiddelde hoogte heeft van zo‘n 4000 meter. De hoogvlakte loopt door tot Zuid-Bolivia en ten westen van het meer loopt de Cordillera Marítima af naar de kust, met hoge vulkanen zoals de Misti (5822 meter) bij Arequipa.

Misti


De Cordillera Occidental is een vrijwel aaneengesloten keten. Het hoogste gedeelte bereikt deze keten in de Cordillera Blanca, een ononderbroken en sterk vergletsjerde keten met 29 bergen boven de 6000 meter, waarvan de Huascarán Sur met 6768 meter de hoogste berg van Peru is. In de Cordillera Blanca ligt ook de tweede berg van Peru, de 6655 meter hoge Huascarán Norte. De Cordillera Oriental wordt onderbroken door een aantal grote dwarsdalen, die quebrada’s genoemd worden.
Dat de Andes ooit op zeeniveau heeft gelegen wordt bewezen door de vondst van fossielen en schelpen op 5000 meter hoogte.Door het op elkaar botsen van de continentale platen is de Andes ontstaan, en dit proces is nog steeds gaande. Hierdoor is er nog veel vulkanische activiteit waar te nemen en komen er nog regelmatig aardbevingen voor. Actief vulkanisme komt alleen nog in de omgeving van Arequipa en verder zuidwaarts voor. In het noorden en midden van de Peruaanse Andes zijn alle vulkanen gedoofd. Ten noordwesten van Arequipa ligt de Cañón del Colca, met een diepte van 3182 meter, een van de diepste ravijnen ter wereld.

Cañón del Colca

Ook nu weer een hoogtekaartje van het gebied van de Cañón del Colca

De Selva omvat het gebied ten oosten van het Andesgebergte, en kan worden onderverdeeld in de Selva Alta (Hoge Selva) of Montaña, de oostelijke zeer sterk versneden Andeshellingen, zodat een landschap van scherpe bergkammen tussen diepe dalen ontstaan is, en de Selva Baja (Lage Selva), de Amazonelaagvlakte. Dit tropische laagland beslaat meer dan de helft van het Peruaanse grondgebied.
De ligging van Peru aan de rand van een tektonisch actief gebied is de oorzaak van het optreden van vulkanische verschijnselen en aardbevingen. In Zuid-Peru zijn nog enkele vulkanen actief, o.a. El Misti (5835 m). De zwaarste aardbeving sinds eeuwen heeft zich op 31 mei 1970 voorgedaan in Midden-Peru, waarbij grote verwoestingen werden aangericht in het dal van de Río Santa (Huaylasvallei) en de steden Huaráz en Yungay van de aardbodem werden weggevaagd.
In Peru ontstaat de machtige Amazone-rivier, hoewel over de precieze oorsprong nog altijd getwist wordt. Gemeten vanaf Peru tot aan de monding is de lengte van de Amazone ca. 6400 kilometer. Het stroomgebied strekt zich uit over een oppervlakte van zes miljoen vierkante kilometer. Door het tropische laagland van Peru (selva) meanderen meer dan vijfhonderd rivieren die allemaal uitkomen in de Amazone-rivier.
Belangrijk zijn de grote brontakken van de Amazone, die hoog tussen de Andesketens ontstaan, de Río Marañón, Río Huallaga en Río Ucayali met Río Apurímac en Río Urubamba. In Zuid-Peru ontspringt op de oosthelling van de Cordillera Oriental de Madre de Dios, die oostwaarts via de Madeira naar de Amazone stroomt. De rivieren aan de westkust zijn, uitgezonderd de Río Santa, van weinig belang, doordat ze slechts een deel van het jaar water bevatten. Wanneer men kaarten bekijkt van het zuidelijke kustgebied dan lijkt het wel alsof er in de Andes belangrijke rivieren ontspringen die uitmonden in de Stille Oceaan, maar zoals gezegd, de droogte maakt dat deze rivieren meestal droog staan. Met een samenvoeging van een aantal hoogtekaartjes wil ik dat illustreren. Rood is hoog, van groen via blauw loopt het verder af tot zwart (zeeniveau). Duidelijk zijn de rivierdalen te zien, soms zeer scherp uitgesneden. Dit doet toch wel het vermoeden rijzen dat er in het verleden meer water aanwezig is geweest om dit te kunnen bewerkstelligen.


De zuidwaarts stromende Río Ramis is de belangrijkste bronrivier van het Titicaca-meer, op 3812 m hoogte het hoogstgelegen bevaarbare meer ter wereld, waarvan 4996 km2 (totaal 8300 km2) tot Peru behoort. Het water van het meer komt verder uit vele riviertjes die regen- en smeltwater uit de Andes aanvoeren. Dwars door het meer loopt de grens met Bolivia.

Rivieren in Peru

Naam            Km      Mi       Stroomt uit in

1. Ucayali 1,771 1100 Amazon
2. Marañón 1,414 879 Amazon
3. Putumayo 1,380 858 Amazon
4. Yavarí 1,184 736 Amazon
5. Huallaga 1,138 707 Marañón
6. Urubamba 862 536 Ucayali
7. Mantaro 724 450 Apurímac
8. Amazon 713 443 Atlantic Ocean

(de lengte betreft natuurlijk de lengte binnen de landsgrenzen van Peru)

Alfabetische lijst

Met dank aan Wikipedia natuurlijk.

map-peru.jpg

Peru      Geschiedenis

Virreinato de Peru

De vlag van het onderkoninkrijk Peru

Na de uiteindelijke verovering op de Inca’s maakte het grondgebied van  Peru deel uit van het onderkoninkrijk Nieuw Castilie, dat in 1542 door de Spanjaarden was gesticht, en dat niet lang daarna werd omgedoopt tot Peru (Virreinato de Peru) .  Het was de tweede van  vier administratieve gebieden die de Spaanse veroveraars in Amerika vestigden. Het omvatte oorspronkelijk het hele gebied van Zuid-Amerika dat onder Spaans bestuur was komen te vallen. De hoofdstad was Lima.  In 1717 scheidde zich het onderkoninkrijk Nieuw Granada af dat het gebied van de huidige landen Colombia, Venezuela, Panama en Ecuador omvatte. In 1776 volgde de afscheiding van het onderkoninkrijk Rio de la Plata, dat het gebied besloeg van het huidige Bolivia, Paraguay, Argentinië en Uruguay.  Veel bleef er van het oorspronkelijke onderkoninkrijk dus niet meer over.

Het groene gebied geeft het oorspronkelijke gebied van het onderkoninkrijk aan, het zwarte het overblijvende gedeelte na de afsplitsingen.

In 1544 benoemde Keizer Karel V Blasco Núñez Vela als eerste Spaanse onderkoning van Peru. Het duurde echter tot de komst van onderkoning Francisco de Toledo in 1572 voordat er in het onderkoninkrijk orde op zaken was gesteld. Deze Francisco de Toledo wordt gezien als een van de grootste bestuurders in dienst van het Spaanse koninkrijk. Hij stelde de Inquisitie in en vaardigde een groot aantal wetten uit die gelijkelijk van toepassing waren op indianen en Spanjaarden. Maar hij maakte ook een einde aan het bestaan van de onafhankelijke Incastaat Vilcabamba, en liet de Inca koning, Tupac Amara,executeren.

Tupac Amaru

Tupac Amaru was de zoon van Manco Inca Yupanqui (Manco Capac). Manco Capac behoorde tot een groep indianen die na de Spaanse veroveringen in de jaren 30 en 40 van de zestiende eeuw, een nieuw Incarijk(je) stichtten in de omgeving van Vilcabamba.  Na een Spaanse aanval in 1544 stierf Manco Capac. Manco werd eerst opgevolgd door Sayri Tupac. Toen deze in 1560 stierf kwam Titu Cusi aan de macht. In het begin stond Titu Cusi zeer vijandig tegenover de Spanjaarden. Hij organiseerde regelmatig opstanden tegen de Spaanse bezetter. Maar in 1567 verklaarde Titu trouw aan de Spaanse koning en probeerde een soort vreedzame coexistentie met de Spanjaarden te bewerkstelligen. In 1571 overleed Titu Cusi als gevolg van een ernstige ziekte.  Anders dan zijn halfbroer die hij in 1571 opvolgde, stond Tupac Amaru veel vijandiger tegenover de Spaanse bezetter en het Christendom. Hij liet de kerken in Vilcabamba verwoesten en versterkte daar zijn gevechtscapaciteit. Hij heeft gestreden tegen de Spaanse bezetting, en tegen de bekering van de Indianen tot het Christendom. In eerste instantie waren de Spanjaarden in Cuzco onwetend van al dat gene wat zich in het onherbergzame gebied rond Vilcabamba afspeelde.

Met de rode “A” is aangegeven waar de stad Vilcabamba ongeveer gelegen moet hebben.

In 1549 had Karel V nog een decreet laten uitgaan dat de Spaanse troepen alleen mochten vechten uit zelfverdediging. Getrouw een edict van de Paus had men er voor gekozen om de oorspronkelijke bewoners op vreedzame wijze te bekeren tot het Christendom. Maar gaandeweg won de opvatting bij de Spanjaarden terrein dat de Inca zelf de regels van geweldloosheid had geschonden, en dat het moment was aangebroken om Vilcabamba aan te vallen.  Op 14 april 1572 verklaarde Francisco de Toledo de oorlog aan de Incastaat Vilcabamba. Eind mei trok hij met  een leger van 250 Spaanse soldaten en 2000 indiaanse krijgers naar de provincie Vilcabamba.  Op 1 juni begon de strijd in de vallei van Vilcabamba. Zij stuitten daar in het begin op forse tegenstand van de indianen.  Volgens de verhalen deed de weerstand die de Spanjaarden daar ondervonden weinig onder voor de weerstand die de Spanjaarden tezelfdertijd ondervonden in de Lage Landen op het oude continent. Maar het bleek op den duur toch een ongelijke strijd. De stad werd ingenomen en Tupac Amaru vermoord. De Spanjaarden zetten Vilcabamba in brand en daarmee kwam een einde aan het Inca bestuur. Over de precieze locatie van de oude stad was in de eeuwen die volgden weinig meer bekend. Dat veranderde aan het eind van de 19e eeuw, maar daarover heb ik elders geschreven.

Ik had het er al over dat zowel Spanje als Portugal aanspraak maakten op land in Zuid-Amerika. Dit stamt reeds van de tijd van het verdrag van Tordesillas. In dit verdrag, dat werd gesloten in 1494, maakten Spanje en Portugal  afspraken over de verdeling van het nieuw te ontdekken land buiten Europa. Het was twee jaar na de ontdekking van Amerika door Columbus. De afspraken in dit verdrag hadden betrekking op het Westelijke Halfrond. Over het Oostelijke Halfrond werden in 1529 in Zaragossa afspraken gemaakt. In het Westen werd de Tordesillas meridiaan getrokken (alles ten westen van die lijn behoorde tot de Spaanse gebieden, ten oosten daarvan konden de Portugezen aanspraak op het land maken. Maar zo gemakkelijk was het allemaal natuurlijk niet. Bij het trekken van lijnen zijn er steeds wel verschillen van opvatting hoe de lijn  nu precies loopt. Onderstaand kaartje laat zien dat dat in dit geval niet heel anders was.

<<wordt vervolgd>>

Lima

Lima werd op 18 januari 1535 gesticht door Francisco Pizarro, onder de naam La Ciudad de Los Reyes (de “Stad van de Koningen”). De naam Lima is afkomstig van het Quechua woord Rimac (“Spreker”), hetgeen ook de naam is van de rivier die door Lima loopt. Pas in de 16e eeuw kreeg de stad deze naam. Lima was de zetel van het onderkoninkrijk Peru, dat samen met in die tijd heel Zuid-Amerika besloeg met uitzondering van Brazilië  dat in Portugese handen was. In die periode groeide Lima uit tot een invloedrijke stad. In de 16e en 17e eeuw ging de meeste rijkdom die in Zuid-Amerika werd verworven (zilver en goud) via Lima naar de landengte van Panama om daar verscheept te worden naar Sevilla in Spanje. Natuurlijk was Lima als bestuurscentrum van het onderkoninkrijk Peru ook erg belangrijk. Door deze omstandigheden kon Lima uitgroeien tot een indrukwekkende aristocratische koloniale hoofdstad.  Vanaf de 18e eeuw kreeg Lima te maken met een teruggang. In 1746 werd een groot deel van de stad door een aardbeving verwoest, waarbij duizenden mensen het leven verloren. De onafhankelijkheidsoorlogen en daarna de bezetting door Chili van 1881 tot 1883 veroorzaakte een uittocht uit de stad.
Lima in omstreeks 1750 (met dank aan Wikimedia Commons)
Lima ligt in het dal van de rivier de Rimac, aan de kust van de Pacifische Oceaan. Het klimaat is vochtig: natte milde winters met temperaturen steeds boven de 13° Celsius en zomers waarin het kwik beneden de 31° blijft. De hemel is gedurende de winter bewolkt, in de zomer is er meestal een heldere lucht waarneembaar.
Centrum van Lima

Lima is nu de hoofdstad van Peru en met meer dan vier miljoen inwoners (2006) ook de grootste stad van het land. De stad, specifieker benoemd als Lima Metropolitana en door de Spanjaarden gesticht als Ciudad de los Reyes, is tevens hoofdstad van de provincie Lima. Samen met het naburige Callao is het de grootste stedelijke agglomeratie van het land met ongeveer acht miljoen inwoners (in 2004). Lima-Callao is na Los Angeles de grootste stedelijke agglomeratie van de Amerikaanse westkust.

Lima-Callao

De volgende kaarten laten nog iets zien over de ontwikkeling van de metropool Lima over de laatste 150 jaar. Ik begin met een historische kaart van de stad Lima uit 1859. Daarop staan nog muren en vestingwerken te zien. Met dank overigens aan David Rumsey Historical Map Collection ( http://www.davidrumsey.com/ ) . Daarna wordt er een kaart uit 1865 van het historische Lima gelegd over de huidige kaart van de agglomeratie Lima. In de laatste afbeelding is een transparant van die kaart gespreid over een satellietopname van hetzelfde gebied. Duidelijk is dan te zien dat er in de huidige stad nog wel iets is overgebleven van fortificaties uit het verleden.

De kaart van Lima uit 1860

Kaart uit 1865 geprojecteerd op kaart van Lima anno nu.

Men moet wel op de afbeelding klikken om op de vergrote afbeelding goed te kunnen zien hoe het verleden doorwerkt in het heden.

In 1988 werd het historisch centrum van Lima opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Op 29 december 2001 ontstond er in dit historisch centrum een grote brand. In een gebouwencomplex met winkels en woningen stak een verkoper in een vuurwerkwinkel een stuk vuurwerk aan om het aan een klant te demonstreren. Daardoor vatte het andere vuurwerk in de winkel vlam, waarna het vuur oversloeg naar bebouwing in de buurt. Bijna 300 mensen kwamen om en een groot aantal historische panden raakte beschadigd.
Aan het begin van de 20e eeuw telde de stad 140.000 inwoners. De infrastructuur werd sterk verbeterd, en zoals in veel landen in Latijns-Amerika oefende de stad een grote aantrekkingskracht uit op mensen van het platteland, die erheen verhuisden om hun geluk te beproeven. Ondanks haar kleine afmetingen, is deze provincie aan het begin van de 21ste eeuw nog steeds de grootste industriële en economische ‘krachtcentrale’ van de Peruaanse economie. Een groot deel van het BNP is hier geconcentreerd. Aan het einde van de 20e eeuw werd vervuiling van het milieu een belangrijk probleem in Lima. De stad kent veel industrie, en voor de 8 miljoen bewoners zijn er geen beperkingen wat betreft de ouderdom of de vervuilingsgraad van hun voertuigen. Sinds 2006 worden er leningen verstrekt om taxi’s om te bouwen op natuurlijk gas dat in de Amazonebekken van Peru gewonnen wordt.
Openbaar vervoer.

In 1972 werd begonnen met de plannen voor de aanleg van een systeem voor stadsrailvervoer in de agglomeratie Lima, “Metrolima” genoemd. Het zou allemaal nog heel wat voeten in de aarde hebben. In 1974 gaf de regering toestemming voor de aanleg van de metro. Maar het begin was hoogst ongelukkig. Niet alleen de politieke toestand droeg daar aan bij.  De president werd ziek en zijn opvolging lag zeer gevoelig. Maar de bodemgesteldheid van de stad, en het feit dat de stad in een seismisch zeer actief gebied ligt verergerde de situatie alleen maar. Neem daarbij nog de economische crisis in die jaren, en het wordt duidelijk dat de benodigde 350.000.000 US-dollars die nodig waren voor het project op geen enkele wijze konden worden gevonden. Het oorspronkelijke plan met de vijf geprojecteerde lijnen verdween daarom al ras naar de onderste lade van het bureau. In deze oorspronkelijke vorm verblijft het daar nog steeds.
In de jaren tachtig trad president Alan García aan. Hij riep een nieuwe autoriteit in het leven die zich moest toeleggen op de bouw en exploitatie van een systeem voor elektrisch openbaar vervoer per rail voor de stadsregio Lima (MIPRE). Deze autoriteit schreef een openbare aanbesteding voor de bouw van een dergelijk systeem uit, die werd binnengehaald door het Italiaanse “Consorcio Tralima” consortium.  In 1986 werd de eerste steen gelegd voor een bovengrondse metrolijn over viaducten. Het moest dus een ‘elevated’ transportsysteem worden, zoiets als het  Elevated  Transit System in Chicago.  Het werk begon in het district Villa El Salvador, even ten zuiden van de stad. Aanvankelijk verliep de aanleg voorspoedig, en binnen een aantal jaren was de wijk San Juan de Miraflores bereikt.  Maar ten tijde dat  het station Atocongo werd gebouwd gleed Peru weer af in een diep economisch dal. Bovendien werd het land nu ook geplaagd door het terrorisme (o.a. Sendero Luminoso). Niet alleen was het beschikbare geld voor de aanleg al volledig verbruikt, ook aanvallen van terroristen, waardoor de stad regelmatig zonder stroom kwam te zitten, maakten dat het project weer werd stilgelegd. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de lijn zou worden doorgetrokken naar het centrum van de stad.
Op 28 april 1990 werd de onvoltooide lijn dan toch in gebruik genomen, maar het feit dat deze lijn het centrum van de stad niet eens bereikte, maakte dat ze nooit rendabel kon worden. Bovendien had Peru te maken met een gierende inflatie die elke verdere uitbreiding van de lijn voor de voorzienbare toekomst volledig illusoir maakte.  Lijn 1 van de Metro van Lima had een lengte van slechts 9,2 km. Delen van het onvoltooide project lagen als lelijke bouwwerken in de stad, waardoor de gemeente en de wijkbewoners er alles aan deden om half-afgebouwde viaducten en spoorbanen zo goed mogelijk te camoufleren. Het project leek definitief gestrand.  In 2001 werd een nieuwe autoriteit in het leven geroepen AATE om zich te bekommeren over het project. Maar de doelstellingen waren zeer beperkt. Het kwam er eigenlijk op neer dat de exploitatie van de lijn alleen werd uitgevoerd om het materieel te onderhouden. Met andere woorden, niet de mogelijke reizigers stonden centraal, maar het voorkomen van het doorroesten van het rollend materieel.
In 2009 nam de centrale regering het besluit dat het Ministerie van Transport en Communicatie het beheer over de AATE (de stadsspoorweg) zou krijgen.  Op 23 december 2010 vaardigde president  García  (ja, dezelfde) een decreet uit waarin een basisplan was neergelegd voor een stadsspoorweg in de agglomeratie Lima Callao bestaande uit vijf lijnen.De lijnen zullen deels verhoogd worden aangelegd, deels op straatniveau en voor een deel ondergronds. Hieronder ziet u een kaart van het plan.
Het plan voor 5 metrolijnen
  • Line 1: Avenida Separadora Industrial, Avenida Pachacutec, Avenida Tomás Marsano, Avenida Aviación, Avenida Grau, Jirón Locumba, Avenida 9 de Octubre, Avenida Próceres de la Independencia, Avenida Fernando Wiese.
  • Line 2: Avenida Guardia Chalaca, Avenida Venezuela, Avenida Arica, Avenida Guzman Blanco, Avenida 28 de Julio, Avenida Nicolás Ayllón, Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central).
  • Line 3: Avenida Alfredo Benavides, Avenida Larco, Avenida Arequipa, Avenida Garcilazo de la Vega, Avenida Tacna, Avenida Pizarro, Avenida Túpac Amaru, Avenida Rosa de América, Avenida Universitaria.
  • Line 4: Avenida Elmer Faucett, Avenida La Marina, Avenida Sánchez Carrión, Avenida Salaverry, Avenida Canevaro, Avenida José Pardo de Zela, Avenida Canadá, Avenida Circunvalación, Avenida Javier Prado.
  • Line 5: Avenida Huaylas, Avenida Paseo de la República, Avenida República de Panamá, Avenida Miguel Grau.
<<wordt vervolgd>>
Het uiteindelijke plan


Bergen in Peru hoger dan 5000 meter

Range
Cordillera

Name
Nombre

Name / Nombre
Carta Nacional

Altitud
Metros

Blanca

Huascaran Sur

Huascaran

6746

Blanca

Huascaran Norte

Huascaran

6655

Huayhuash

Yerupaja

Yerupaja

6634

Blanca

Huantsan

Tunsho

6395

Blanca

Huandoy

Huandoy

6395

Ampato

Coropuna

Coropuna

6377

Vilcanota

Ausangate

Auzangate

6372

Huayhuash

Siula

Siula Grande

6356

Blanca

Huandoy Oeste

Huandoy

6356

Blanca

Chopicalqui

Chopicallqui

6354

Ampato

Coropuna Norte

Coropuna Casulla

6350

Ampato

Coropuna Este

Coropuna

6300

Ampato

Ampato

Ampato (Huaypuna)

6288

Blanca

Palcaraju

Cojup

6274

Vilcabamba

Salkantay

Salcantay

6271

Blanca

Santa Cruz Sur

Pucaraju

6259

Blanca

Chinchey

Rurichinchay

6222

Blanca

Copa

Copa Grande

6188

Blanca

Ranrapalca

Cojup

6162

Blanca

Pucaranra

Cojup

6156

Huayhuash

Sarapo

Sarapo

6127

Blanca

Hualcan

Hualcan

6122

Huayhuash

Yerupaja Chico

Yerupaja Chico

6121

Ampato

Solimana

Solimana

6117

Blanca

Chacraraju Oeste

Chacraraju

6112

Vilcanota

Cayangate

Collpa Ananta

6110

Vilcanota

Huiscachani/Jatunriti/Yanaloma

Chumpe

6106

Vilcanota

Colquecruz

Alcamarinayoc

6100

Huayhuash

Jirishanca

Jirishjanca

6094

Vilcanota

Jatunhuma

Jatunpampa

6093

Volcanica

Chachani

Chachani

6075

Blanca

Huandoy Sur

Huandoy

6070

Vilcanota

Yayamari/Montura

Ambroja

6049

Blanca

Pucahirca Norte

Pucahirca Norte

6046

Apolobamba

Chaupiorco Sur

Viscachani

6044

Huayhuash

Rasac

Rasac

6040

Blanca

Pucahirca Sur

Pucahirca Central

6039

Blanca

Contrahierbas

Yanarrajo

6036

Blanca

Quitaraju

Quitaraju

6035

Blanca

Tocllaraju

Unnamed

6034

Blanca

Caraz Oeste

Mal Paso

6025

Blanca

Artesonraju

Artesonraju

6025

Ampato

Hualca Hualca

Hualca Hualca

6025

Blanca

Caraz Este

Unnamed

6020

Blanca

Pucahirca Central

Pucahirca Central

6014

Blanca

Huandoy Norte

Huandoy

6000

Apolobamba

Chaupiorco Norte

Sorapata

6000

Blanca

Chacraraju Este

Chacraraju

5999

Vilcabamba

Pumasillo

Unnamed

5991

Blanca

Yanarangra

Minoyo

5975

Ampato

Sabancaya

Sabancaya

5967

Vilcabamba

Lasunayoc

Sacsarayoc

5960

Huayhuash

Carnicero

Jurau

5960

Vilcanota

Pachanta

Collque Cruz

5950

Vilcanota

Cayangate Norte

Ccallangate

5950

Blanca

Alpamayo

Alpamayo

5947

Vilcabamba

Soray

Tucarhuay

5928

Vilcabamba

Sacsarayoc

Unnamed

5918

Vilcanota

Huila Aje

Huila Aje

5900

Yauyos

Ticlla

Ticlla

5897

Blanca

Ocshapalca

Cojup

5888

Blanca

Piramide

Piramide

5885

Huayhuash

Rondoy

Rondoy

5879

Blanca

Ulta

Ulta

5875

Apolobamba

Callijon

Ananea Grande

5852

Volcanica

Chachani Norte

Unnamed

5850

Volcanica

Chachani Este

Unnamed

5850

Vilcanota

Japu Punta

Japu Punta

5850

Blanca

Aguja

Aguja

5850

Blanca

San Juan

Ancos Punta

5840

Blanca

Taulliraju

Taulliraju

5830

Blanca

Santa Cruz Chico

Santa Cruz

5829

Volcanica

Misti

Misti

5821

Urubamba

Sahuasiray

Ccolque Cruz

5818

Blanca

Rinrihirca

Pucahirca

5810

Vilcanota

Mariposa

Santa Catalina

5808

Barroso

Tutupaca

Tutupaca

5806

Vilcanota

Salcantay

Salcantay

5800

Vilcanota

Ninaparaco

Ninaparaco

5800

Vilcanota

Jatunñaño

Jatunña±o Punta

5800

Blanca

Santa Cruz Norte

Santa Cruz Norte

5800

Apolobamba

Ananea

Ananea Chico

5800

Blanca

Tullparaju

Unnamed

5787

Blanca

Abasraju

Unnamed

5785

Yauyos

Llongote

Llongote

5781

Carabaya

Allincapac

Unnamed

5780

Vilcabamba

Padreyoc

Padreyoc

5771

Volcanica

Nocarani

Nocarani

5750

Vilcanota

Condoriquiña

Condoriquiña

5750

Pariacaca

Pariacaca Sur

Unnamed

5750

Blanca

Pisco Oeste

Matarrojo

5750

Blanca

Pisco Este

Matarrojo

5750

Blanca

Paccharaju

Rocotuyo

5750

Blanca

Champara

Champara

5750

Barroso

Barroso Norte

Barroso

5741

Pariacaca

Tunshu

Tunshu

5730

Apolobamba

Palomani Grande

Palomani Grande

5723

Blanca

Uruashraju

Verdecocha

5722

Huaguruncho

Huaguruncho

Tarata

5721

Blanca

Cayesh

Unnamed

5721

Blanca

Cashan Este

Tijeraspunta

5716

Blanca

Pongos Sur

Murrorajo

5711

Raura

Santa Rosa

Santa Rosa

5706

Vilcanota

Joyllor Puñuna

Joyllor Puñuna

5700

Vilcanota

Jatunccampa

Jatunccampa

5700

Vilcanota

Auzangate

Auzangate

5700

Pariacaca

Pariacaca Norte

Unnamed

5700

Pariacaca

Antachaire

Antachaire

5700

Carabaya

Allin Japac

Allin Japac

5700

Blanca

Cashan Oeste

Tijeraspunta

5700

Barroso

Barroso Sur

Barroso

5700

Blanca

Rurec

Unnamed

5696

Blanca

Vallunaraju

Unnamed

5686

Raura

Yarupa

Caudalosa

5685

Urubamba

Veronica

Veronica

5682

Blanca

Caullaraju

Unnamed

5682

Huayhuash

Jurau

Lurau

5674

Volcanica

Ubinas

Ubinas

5672

Blanca

Tumarinaraju

Carhuascancha

5668

Pariacaca

Colquepucro

Collquepucro

5658

Blanca

Tayapampa

Tayapampa

5657

Chila

Chila

Chila

5654

Volcanica

Pichupichu

Pichu Pichu

5650

Vilcanota

San Braulio/San Broglio

San Braulio

5650

Vilcanota

Quisoquipina

Quisoquipina

5650

Blanca

Shaqsha

Huanchan

5650

Barroso

Casiri

Auquitaipe

5650

Barroso

Achacollo

Achacollo

5650

Chila

Casiri

Casiri (Cerani)

5647

Huayhuash

Trapecio

Yarupaja

5644

Apolobamba

Palomani Tranca

Palomani Grande

5633

Blanca

Pongos Norte

Pucamachay

5626

Carabaya

Chichicapac

Unnamed

5614

Vilcabamba

Panta

Panta

5605

Vilcanota

Escopetane

Escopetane

5600

Pariacaca

Suerococha

Suiricocha

5600

Huayhuash

Ninashanca

Ninashanca

5600

Huayhuash

Huacshah

Huacshah

5600

Huayhuash

Auxilio

Auxilio

5600

Carabaya

Aullin Japac

Aullin Japac

5600

Blanca

Paron

Alto Santa Cruz

5600

Blanca

Ocshapalca Chico

Jatuncunca

5600

Barroso

Viacha

Viacha

5600

Barroso

Iñuma

Iñuma

5600

Chila

Mismi

Mismi

5597

Blanca

Raria

Lariaraju

5576

Huaytapallana

Lasuntay

Jallacata

5557

Chila

Minaspata

Minaspata

5555

Vilcanota

Pt 5550

Unnamed

5550

Vilcanota

Pt 5550

Unnamed

5550

Vilcanota

Kunurana/Cunurana

Jonorana

5550

Vilcanota

Huayruropunco

Yanajaja

5550

Vilcanota

Condortuco

Condor Tuco

5550

Vilcanota

Comercocha

Comercocha

5550

Raura

Culle

Cule

5550

Pariacaca

Paca

Paca

5550

Huayhuash

Pariauccro

Mitopunta

5550

Blanca

Perlilla

Altar Mayor

5550

Blanca

Jancarurish

Jancarurish

5550

Barroso

Larjanco

Larjanco

5550

Pariacaca

Paccha

Paccha

5538

Urubamba

Chicon

Chicon

5530

Ampato

Sarasara

Sara Sara

5522

Blanca

Andavite

Andavite

5518

Blanca

Chequiaraju

Chajiaco

5512

Pariacaca

Norma

Norma

5508

Barroso

Yucamani

Yunamane

5508

Pariacaca

Carhuachuco

Carhuachuco

5507

Chila

Surihuiri

Surihuiri

5506

Yauyos

Huayna Cotoni

Huaynacutuni

5500

Yauyos

Cullec

Cullec

5500

Vilcanota

Pumanota

Pumanota

5500

Vilcanota

Millo

Millo

5500

Vilcanota

Huayruropunco Este

Huayruro Punco

5500

Vilcanota

Colquepunco

Jolljepunco

5500

Vilcanota

Campa

Maria Huamantilla

5500

Vilcabamba

Choquetacarpo

Choquetacarpo

5500

Raura

Torre de Cristal

Flor de Luto

5500

Pariacaca

Suerococha Sur

Suiricocha

5500

Pariacaca

Huallacancha

Huallacanecha

5500

Huaytapallana

Lasuntay Sur

Huaytapallana

5500

Blanca

Ishinca

Unnamed

5500

Blanca

Aquilpo

Aquilpo

5500

Blanca

Churup

Huamanrripa

5495

Huanzo

Chancoaña

Chancoaña

5494

La Raya

Chimboya

Chimbolla

5489

La Raya

Chinchina

Chinchina

5468

Yauyos

Ancovilca

Ancovilca

5467

La Raya

Minapunta

Mina Punta

5465

Volcanica

Nocarani Sur

Unnamed

5450

Vilcanota

Sinakara

Cinajara

5450

Vilcanota

Pantipata

Pantipata

5450

Vilcabamba

Humantay

Huamantay

5450

Chila

Jatunpila

Jatunpila

5450

Carabaya

Quellhuacotarriti

Quellhuacotarriti

5450

Blanca

Urus

Yanaraju

5450

Yauyos

Acospalca

Acospalca

5445

Huayhuash

Puscanturpa

Puyoc

5442

Blanca

Huamashraju

Rajo Colta

5434

Yauyos

Uman

Uman

5431

Huanzo

Huajrahuire

Huajrahuire

5425

Raura

Leon Huacanan

Leon Huaccanan

5420

Blanca

Jatunmontepuncu

Huapi

5415

La Viuda

Rajuntay

Raujunte

5412

Barroso

Ticsani

Ticsani

5408

Yauyos

Toroyoc

Toroyoc

5400

Yauyos

Tanranioc

Tanranioc

5400

Yauyos

Quepala Punta

Quepala Punta

5400

Yauyos

Jatunpauca

Jatunpauca

5400

Vilcanota

Quinsachata

Quinsachata

5400

Vilcanota

Quelma

Quellma

5400

Vilcanota

Jarupata

Jarupata

5400

Vilcanota

Huasacocha

Huasacocha

5400

Vilcabamba

Pucapuca

Unnamed

5400

Vilcabamba

Palcay

Paljay

5400

Vilcabamba

Huayanay

Huayanay

5400

Vilcabamba

Corihuaynachina

Corihuaynachina

5400

Vilcabamba

Camballa

Unnamed

5400

La Raya

Moscaya

Moscaya

5400

La Raya

Condorcota

Condorcota

5400

Huaytapallana

Chuspi

Chuspi

5400

Huayhuash

Rascacielo

Rascacielo

5400

Huayhuash

Jirishanca Chico

Jirishanca Chico

5400

Huanzo

Huaytane

Huaytane

5400

Huanzo

Huaychahui

Jatun Huaychahui

5400

Huanzo

Huanzillo

Huanzillo

5400

Huanzo

Huaña

Huaña

5400

Blanca

Yanapacha

Yanapaccha

5400

Blanca

Huarapasca

Huarapasca

5400

Yauyos

Upianca

Upianca

5399

Central

Huacaypaca

Huacaypaca

5365

Yauyos

Padrecaca

Padrecaca

5362

La Viuda

La Corte

La Corte

5362

Pariacaca

Huararayoc

Huararayoc

5354

Pariacaca

Cuncusyantac

Cuncusyantac

5354

Vilcanota

Tacusiri

Tacusiri

5350

Vilcanota

Pt 5350

Unnamed

5350

Vilcanota

Jatun Alfapata Este

Jatun Alfapata

5350

Vilcanota

Jatun Alfapata Oeste

Jatun Alfapata

5350

Vilcanota

Huayjentani

Huayjentani

5350

Urubamba

Sirihuani

Sirihuani

5350

Urubamba

Marconi

Marconi

5350

Urubamba

Huajahuillca

Huajahuillca

5350

Urubamba

Halancoma

Halancoma

5350

Pariacaca

Tucumachay

Tucumachay

5350

Pariacaca

Putca

Putca

5350

La Viuda

Puagjanca

Puagjanca

5350

La Viuda

Alcoy

Alcay

5350

La Raya

Yanawara

Yanahuara

5350

La Raya

San Luis

San Luis

5350

La Raya

Quilca

Quilca

5350

Huaytapallana

Anchi Grande

Anchigrande

5350

Huayhuash

Diablo Mudo

Diablomudo

5350

Carabaya

Vela Cunca

Vela Cunca

5350

Carabaya

Balansani

Balansani

5350

Blanca

Tuco

Rajo Cutac

5350

Blanca

Milluacocha

Milluacocha

5350

Yauyos

Altarniyoc

Altarniyoc

5346

Blanca

Maparaju

Unnamed

5326

Blanca

Vicos

Vicos

5325

Blanca

Torre de Paron/La Esfinge

Putaca

5325

Raura

Quesillojanca

Quesillojanca

5320

Huaytapallana

Cochas

Cochas

5315

Central

Tunac

Unnamed

5315

Central

San Luis

San Luis

5310

Central

Juri

Juri

5310

Vilcanota

Chaquirioc

Chaquirioc

5300

Vilcanota

Aquichua

Aquichua

5300

Vilcabamba

Chaupimayo

Chaupimayo

5300

Urubamba

Pumahuanca

Pumahuanja

5300

Urubamba

Bonanta

Bonanta

5300

Pariacaca

Jaico

Jaico

5300

Huaytapallana

Tello

Tello

5300

Central

Ucrupata

Ucrupata

5300

Central

Shira

Shira

5300

Central

Huayracancha

Huayracancha

5300

Central

Huachhua

Huachhua

5300

Blanca

Pucaraju

Tunsho

5300

Blanca

Burro

Burro

5300

Central

Conchupata

Conchupata

5275

Central

Yanayana

Yanayana

5265

Central

Uco

Uco

5262

Central

Suerococha

Suerococha

5262

Urubamba

Terijuay

Terijuay

5250

Central

Puypuy

Puypuy

5250

Central

Nieveria

Neveria

5250

Central

Llipina

Llipina

5250

Central

Chumpe

Chumpe

5250

Central

Antashaire

Anlashaire

5250

Carabaya

Queroni

Queroni

5250

Blanca

San Julian

San Julian

5250

Blanca

Chaupi Janca

Chaupi Janca

5250

Huaytapallana

Muradayo

Muradayo

5245

Central

Millpo

Millpo

5238

Huaytapallana

Putcacocha

Putcacocha

5236

Vilcabamba

Ampay

Ampay

5235

Central

Yanashinga

Yanashinga

5235

La Viuda

Mishipiñahui

Mishipañahuin

5210

La Viuda

Vicuñita

Vicuñita

5200

La Viuda

Lashual

Lashual

5200

La Viuda

La Viuda

La Viuda

5200

La Viuda

Chonta

Cashpe

5200

La Viuda

Callas

Callas

5200

Central

San Andres

Anticona

5200

Central

Llaguapucro

Llaguapucro Chico

5200

Blanca

Yanamarey

Yanaraju

5200

Blanca

Pastoruri

Huanaco Punta

5200

Vilcabamba

Choquezafra

Choquezafra

5152

Huaguruncho

Ñausacocha

Ñausacocha

5152

Vilcabamba

Moyoc

Moyoc

5150

Blanca

Pilanco

Unnamed

5150

Huaguruncho

Yanacocha

Yanacocha

5138

Vilcabamba

Ocobamba

Ocobamba

5100

Urubamba

Apuy Padreyoc

Apuy Padreyoc

5100

Central

Anticona

Anticona

5100

Huaguruncho

Añilcocha

Añilcocha

5073

Huaguruncho

Huaguruncho Norte

Huaguruncho

5035

Huaguruncho

Quiulacocha

Quiulacocha

5012

Waarom de grens gelegd bij 5000 meter? Heel eenvoudig. Als we even afzien van de Kaukasus dan is de Mont Blanc met 4811 meter de hoogste berg van Europa. Maar ook als we de Elbroes (5642 m) wel in beschouwing nemen dan zou die berg op deze lijst nog 130 toppen voor zich moeten laten gaan. De hoogste top in het Andesgebergte (Aconcagua) ligt in Argentinie, vlak bij de grens met Chili, en is met 6962 meter de hoogste berg buiten het Centraal Aziatische berggebied, waar ook de Himalaya deel van uitmaakt. Waar de Himalaya zijn ontstaan dankt aan de subductie van de de Indiase plaat onder de grote Euraziatische plaat, dankt de Andes zijn ontstaan aan de subductie van de oceanische Nazcaplaat onder de continentale Zuid-Amerikaanse plaat (plaattektoniek). De Andes-orogenese (gebergtevorming) begon waarschijnlijk zo’n veertig- tot vijftigmiljoen jaar geleden. Het proces van de schuivende platen gaat nog steeds door (enkele centimeters per jaar). Daarom komen er zeer regelmatig aardbevingen in het gebied voor. Ook is het gebied vulkanisch actief. Enkele van de hoogste vulkanen van de wereld bevinden zich in de Andes.

Orthografische afbeelding van Zuid Amerika gemaakt met GIS-software applicatie

profile_map1

Duidelijk is te zien hoe het Andes gebergte aan de westzijde van het continent als het ware steil oprijst uit de oceaan. Dit heeft alles te maken met de subductie van de Nazcaplaat onder de Zuid_Amerikaanse plaat. Bij subductie duikt de ene plaat onder de andere en smelt als het ware in het hete gesteente van de aardmantel. Maar daarbij komt zoveel druk vrij dat het gebied direct boven de subductiezone naar boven wordt gedrukt. Dan treedt er dus gebergtevorming op. Opvallend is ook dat het continent verder vrij vlak lijkt (met uitzondering van het gebied in het zuidoosten van Brazilie, en het gebergte in Venezuela, dat eigenlijk niet meer tot de Andes gerekend kan worden). Maar nog opvallender is het enorme stroomgebied van de Amazone. Hoewel de Amazone in lengte misschien niet de grootste rivier ter wereld is, geldt dat wel degelijk voor het stroomgebied en het watervolume. Het watervolume van de Amazone is groter dan dat van de overige rivieren uit de top tien bij elkaar. Zie onderstaande tabel

Gemiddelde waterafvoer in m3 seconde
Amazone 219000
Congo-Zambesi 41800
Orinoco 33000
Yangtze 31900
Jenissei 19600
Parana-Rio de la Plata 18000
Lena 17100
Mississippi-Missouri 16200
Mekong 16000
Irawaddy 13000
Ganges 12037
Som 2-11 218637

Verder wil het verhaal dat er nergens een brug over deze rivier is aangelegd. Ik zal dat nog eens nagaan. Ik zal proberen  mooie illustraties te geven van de fysieke eigenschappen van het continent met de software. Maar eerst gaan we het brongebied van de Amazone nader verkennen. Ik doel dan natuurlijk op de Andes. In Peru zijn er verschillende bergketens (Cordilleras) van de Andes te onderscheiden. Interessant genoeg zijn er digitale hoogtekaarten van het gebied op het Internet beschikbaar. Op de wijze waarop deze worden vervaardigd kom ik later terug, nu is het aardig om een dergelijke hoogtekaart van de Vilcabamba keten te tonen. De Cordillera Vilcabamba is niet in de laatste plaats interessant omdat in dit gebied de laatste verdedigingsposten van het oude Incarijk waren gevestigd. Nadat de hoofdstad Cuzco door de Spanjaarden in bezit was genomen vluchtten de laatste Incavorsten naar een plaats in de buurt van Vilcabamba waar zij de laatste hoofdstad van hun rijk vestigden. Volgens sommigen was het Espiritu Pampa. In ieder geval is het terrein hier erg onherbergzaam. Vergeet niet dat hier in de buurt ook de oude stad Machu Picchu is gelegen, een stad die pas in 1911 werd ontdekt door Hiram Bingham.

Cordillera Vilcabamba

vilcabamba_range

Een mooiere Digitale Hoogtekaart van hetzelfde gebied heb ik wat later gemaakt. Deze laat iets duidelijker de hoogteverschillen zien. De her en der verspreid voorkomende zwarte vlekken zijn geen putten in het landschap maar eenvoudig gebieden waarvan geen meetgegevens voorhanden zijn. Natuurlijk had ik deze er wel uit kunnen middelen maar dan was ik tegelijkertijd het mooie patroon van de rivierdalen kwijtgeweest.

Digitale hoogtekaart van de Cordillera Vilcabamba

Een gedetailleerder kaartje van het gebied in de buurt van de “heilige weg” van Cuzco naar Machu Picchu is hieronder te zien. Men spreekt ook wel van de “heilige vallei”, en dan doelt men op het stroomdal van de Rio Urubamba ter plaatse. Stroomafwaarts snijdt de Urubamba weer een diepe kloof uit in het gebergte en is er geen verkeer langs de rivier mogelijk.

veronica

Ik heb ook een driedimensionale (ortho) kaart gemaakt van het gebied van de Cordillera Vilcabamba. Het is een kaart waarop de diepe insnijdingen van de rivieren in het berglandschap duidelijk zijn te zien. Evenals met de digitale hoogtekaart geldt ook hierhoe roder hoe hoger. Men moet wel bedenken dat men het gebied schuin van boven bekijkt. Daardoor lijken de bergen op de achtergrond hoger dan die op de voorgrond. Dat is dus een perspectief kwestie. De kleuren geven de werkelijke hoogte aan. De orthokaart is 45 graden gedraaid tegen de wijzers van de klok in. De zuidwest hoek van de hoogtekaart is de punt die naar benedenwijst in de driedimensionale kaart.

ORTHOVILCABAMBA

Niet ver van Cuzco ligt de bergketen van de Cordillera Vilcanota met als hoogste top de Ausangate (6372 meter). Het aardige van de twee volgende kaartjes is, dat duidelijk is te zien waar de scheiding loopt tussen het hoge Andesmassief enerzijds, en de warme dalen in het oosten van het land anderzijds, het gebied van het Amazone regenwoud. Het oude Incarijk strekte zich ook uit tot in dit regenwoud.

AUSANGATE_DEM

En nu ook weer de orthokaart van het gebied. Het kleurenspectrum verloopt hier van donkerrood (hoog) tot diep blauw (laag). Dit om te voorkomen dat men zou denken dat het blauwe gedeelte water voorstelt.

AUSANGATE

De Andes is met een lengte van ruim 7000 kilometer, en met toppen van bijna 7000 meter hoog, een van de grootste geologische verschijnselen op aarde. Ik had reeds gewezen op het feit dat vlak voor de kust de zeebodem op verschillende plaatsen ook nog eens wegduikt tot bijna 8000 meter onder de golven. Niet voor niets spreekt men wel eens over de grootste helling op aarde. Door de ligging van de Andes is het duidelijk dat het overgrote deel van het Zuid-Amerikaanse continent afwatert op de Atlantische Oceaan. Gezien de kegelvorm van het continent is het ook duidelijk dat de noordelijke helft van de continentale landmassa de grootste omvang heeft. Tel daarbij op dat juist dit gedeelte merendeels in de tropen ligt, en daarmee in de zone van het tropische regenwoud ligt, en het wordt duidelijk waarom dit gebied afwatert op de grootste (niet de langste) rivier van de wereld. De cijfers zijn werkelijk onvoorstelbaar. De Amazone ontspringt op 5200 m. hoogte in de Andes. De  Apurímac is de naam van de bovenloop  in Peru. De gletsjer waar de rivier ontspringt ligt op 190 km van de Stille Oceaan, maar op duizenden kilometers van de Atlantische Oceaan. In Peru zelf stromen al tientallen rivieren uit in de rivier, die verschillende namen draagt alvorens als Amazone verder te stromen. In de stad Iquitos is de Amazone reeds een indrukwekkende rivier, die dan al sterk meanderend verder stroomt. Iquitos ligt op slechts 100 meter hoogte, maar de monding van de rivier ligt nog ruim 3000 km verderop. Met een dergelijk gering verhang is het natuurlijk niet verwonderlijk dat de rivier zo sterk meandert. Toch is de rivier op veel plaatsen behoorlijk diep. Breedte en diepte van de rivier maken dat scheepvaart goed mogelijk is, maar hebben anderzijds tot gevolg dat er geen brug over de rivier is gebouwd.

Amazone in de buurt van Iquitos

Geringe hoogte verschillen in het gebied

<<wordt vervolgd>>

 

Fauna

 

In de Andes

Lama

Guanaco

Vicogne

In het oerwoud

Tapir

In de rivieren

Piranha’s

Advertenties

Responses

  1. I went over this site and I conceive you have a lot of wonderful information, bookmarked . dbebkacdbgea

  2. you’re truly a just right webmaster. The site loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve performed a magnificent task in this subject! ccaeedabeede


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: