Boeken en bytes

Hieronder volgt de samenvatting van mijn onderzoeksverslag in het kader van mijn afstudeeronderzoek in de informatietechnologie aan de Open Universiteit.

 

 

Samenvatting

In dit onderzoek is onderzocht of het mogelijk is de toekenning van descriptoren uit een

thesaurus aan documenten te automatiseren. Daarbij is gebruik gemaakt van het zogenaamde

machineleren paradigma. Een computer leert aan de hand van een groot aantal voorbeelden

welke relaties er bestaan tussen voorkomende woorden in documenten en de descriptoren die

door experts aan deze documenten zijn toegekend. Daarbij is het de bedoeling dat de

computer deze geleerde relaties kan toepassen bij de aanbieding van nieuwe documenten. De

computer kent dan aan deze nieuwe documenten descriptoren toe. Doordat de experts ook aan

deze ‘nieuwe’ documenten descriptoren hebben toegekend kan de juistheid van de toekenning

door de computer worden beoordeeld.

In dit onderzoek zijn twee methoden (algoritmen) gebruikt om de computer te leren de relaties

te leggen tussen de woorden in de documenten en de toegekende descriptoren. Het gaat

daarbij om een methode van lineaire classificatie en een meer specifieke methode met support

vector machines. Daarnaast zijn er drie methoden van vectorisatie toegepast op de

woordverzamelingen van de documenten, te weten: 1. binaire codering. 2. codering op

termfrequenties, en 3. codering op basis van het product van termfrequenties en de inverse

documentfrequenties van de betrokken termen.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een omvangrijke verzameling documenten uit de

Amerikaanse National Library of Medicine (Ohsumed). De toegekende descriptoren zijn

afkomstig uit de Medical Subject Headings (MeSH), een gezaghebbende thesaurus op het

gebied van de medische wetenschap. Twee jaargangen uit deze verzameling zijn voor dit

onderzoek gebruikt (1990 en 1991). Ongeveer de helft van de documenten is gebruikt voor de

trainingsverzameling (1990), de overige documenten maakten deel uit van de testverzameling

(1991).

De resultaten laten een wisselend beeld zien. In het algemeen zijn de prestaties van de

getrainde classifiers op het gebied van de precisie, de mate waarin toekenningen correct

worden gedaan, beter dan op de recall, de mate waarin de classifiers in staat zijn de juiste

descriptoren te herkennen. De gemiddelde precisie bedraagt ongeveer 0,85 en de gemiddelde

recall 0,32. Bovendien bleek de verwachte superioriteit van de methode met de support vector

machines in dit onderzoek niet uit te komen. Op de precisie doet de support vector machine

het beter dan de lineaire classifier (0,90 tegen 0,81), maar bij de recall liggen de verhoudingen

omgekeerd (0,35 voor de lineaire classifier en 0,30 voor de support vector machine). Een

mogelijke oorzaak voor de teleurstellende resultaten kan liggen in het feit dat binnen dit

onderzoek te weinig rekening is gehouden met de hiërarchische opbouw van de

descriptorenverzameling. Daardoor worden de descriptoren te veel beschouwd als

onafhankelijke categorieën, terwijl er tussen de verschillende descriptoren vaak sterke

semantische afhankelijkheden bestaan. Het ligt dan ook voor de hand om in vervolgonderzoek

hieraan meer aandacht te besteden. Daartoe worden enkele suggesties gedaan.

 

 

Op woensdag 2 juli 2008 ben ik afgestudeerd op dit onderzoek.

 Hieronder treft u het volledige onderzoeksverslag aan alsmede de presentatie bij mijn afstudeervoordracht.

 

master_thesis

 
 Ik wil op deze pagina aandacht schenken aan ontwikkelingen in de informatietechnologie die voor de bibliotheek van belang kunnen zijn. Het bovengenoemde onderzoek is daar een voorbeeld van. Dit onderzoek gaat over automatische onderwerpsontsluiting. Een nadere toelichting volgt nog.   
—————————————————————————————————————-
  
Online Conferentie en Library 2.0 of Bibliotheek 2.0 Happening
Hoewel enkele bloggers dit onderwerp ook al hebben aangesneden leek het mij wel goed om het programma van deze happening op de online conferentie door te geven. Niet iedereen is tenslotte geabonneerd op de NEDBIB-lijst. 

Programma Bibliotheek 2.0 happening tijdens de OCN

 

Omdat het programma van de OCN 2008 <http://www.ocn2008.nl/programma/> , de sessies van de Bibliotheek 2.0 Happe.ning momenteel nog steeds onderbelicht post ik hier maar eens het programma wat we samengesteld hebben.

 

Waarbij we slaat op een stel prettig gestoorde bib twee punt nullers. Het programma staat ook op de Happe.ning <http://bibliotheek20happe.ning.com/forum/topic/show?id=2025781%3ATopic%3A2349> , maar daar moet je je voor aanmelden, en dat zou een hinderpaal kunnen zijn. De workshop zijn een mix van hands-on en presentaties.

 

Dinsdag 7 oktober

10.00 uur – 11.30 uur Erwin Blom keynote

11.45 uur -12.30 uur Liesbeth Mantel & Marina Noordegraaf Delen 2.0 lunch 14.30 uur – 15.00 uur Guus vd Brekel Hands on sessie bibliotheek-widgets en toolbars

15.15 uur -16.00 uur Wouter Gerritsma Ontwikkeling van het bloggen in bibliotheek Nederland

16.15 uur – 16.45 uur Guus vd Brekel Tonen van gemaakte widgets

 

Woensdag 8 oktober

10.00 uur – 11.30 uur Tim Spalding keynote

11.45 uur – 12.30 uur Wilma van den Brink Brainstorm ‘de bibliotheek op hyves’

lunch

14.30 uur – 15.30 uur Jeffrey workshop Livecasten in bibliotheken

15.45 uur – 16.30 uur Tim Spalding, Jan, Edwin, Rob, Liesbeth, … Bibliotheek 2.0 debat (stellingen), plus uitreiking prijs: hoe brengen we de bibliotheek20community naar een hoger plan?

 

Heerlijk programma. Top keynotes. Alleen dat al is de moeite waard om naar Amsterdam te komen.

 

Labels: OCN2008 <http://www.wowter.nl/blog/labels/OCN2008.html>

 

Met vriendelijke groet

 

Wouter Gerritsma

 

http://www.wowter.nl/blog

 

http://wowter.net/

 

De twee keynote speakers werden genoemd, maar zijn misschien niet bij iederen bekend daarom hierbij:

 

Erwin Blom <http://www.thecrowds.nl/index.php?view=article&catid=34%3ABio&id=48%3Aerwin-blom&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=54&2b3bea94800914810ff34480f537b75b=baa7a780f763c83b36eb2c8dc3c9d4b4>  werkte tot voor kort als hoofd van de afdeling digitaal bij de VPRO. Dit jaar richtte Blom samen met Wessel de Valk en Idse de Pree The Crowds <http://www.thecrowds.nl/>  op, een bedrijf dat zich specialiseert in ‘social media’. Daarnaast blogt Blom op Checklist <http://www.erwinblom.nl/> , maar is vooral actief op Twitter <http://twitter.com/erwblo> , waarvoor hij dit jaar een Dutch Bloggie won <http://www.dutchbloggies.nl/pivot/entry.php?id=311&w=2007_dutch_bloggies> . Daarnaast houdt hij ook wel van lezen <http://www.amazon.com/gp/pdp/profile/A16WOGQVCL477F/ref=cm_psrch_profile/105-9052024-5610016>  en kom je wat meer over hem te weten op LinkedIn <http://www.linkedin.com/pub/1/961/310> , Pipl <http://www.pipl.com/search/?FirstName=erwin&LastName=blom&City=&State=&Country=NL&CategoryID=2&Interface=1>  of WieOWie. <http://www.wieowie.nl/zoeken.php?extern=1&voornaam=erwin&achternaam=blom&urlnaam=>

 

Tim Spalding <http://www.librarything.com/profile.php?view=timspalding>  is misschien minder bekend in Nederland, maar Tim is de oprichter van LibraryThing <http://www.librarything.com/press.php/> . LibraryThing is het populaire huis, tuin en boekenkast catalogussysteem dat zeer goed gebruikt maakt van allerhande Web 2.0 technieken (bijvoorbeeld virtuele leeskringen <http://caseroom.blogspot.com/2008/09/weer-een-nieuwe-ervaring.html> ). Omdat Tim Spalding naar de OCN komt had Marie José Klaver een leuk interview met hem, dat op de website van de InformatieProfessional <http://www.informatieprofessional.nl/magazine/index.php?op=additional&id=23>  gratis te lezen is (na even te registreren -en dat kan ook zonder lidmaatschapsnummer).

 

Wanneer de links niet werken kan je ze even natrekken op mijn blogpost:

http://www.wowter.nl/blog/2008/09/de-keynote-speakers-van-de-bibliotheek.html

 

Ik denk dat we samen met deze twee keynotes een ijzersterk bibliotheek 2.0 programma hebben. Meer dan de moeite waard om naar Amsterdam te komen.

 

met vriendelijk groet

Wouter Gerritsma

 

http://www.wowter.nl/blog

http://wowter.net/

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 MARC21 en MARC-XML

 

 

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<xs:schema

 

 

xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema&#8221;>

 

 

<xs:annotation>

 

 

<xs:documentation>

MARC21 schema for a library.

 

 

</xs:documentation>

 

 

</xs:annotation>

 

 

 

<xs:element name=“collection” type=“CollectionType”></xs:element>

 

 

 

<xs:complexType name=“CollectionType”>

 

 

<xs:sequence>

 

 

<xs:element name=“record” type=“RecordType” minOccurs=“1” maxOccurs=“unbounded”></xs:element>

 

 

</xs:sequence>

 

 

<xs:attribute name=“namespace” type=“xs:anyURI” use=“required” fixed=http://www.loc.gov/MARC21/slim&#8221;></xs:attribute>

 

 

</xs:complexType>

 

 

 

<xs:complexType name=“RecordType”>

 

 

<xs:sequence>

 

 

<xs:element name=“leader” type=“LeaderType” minOccurs=“1” maxOccurs=“1”></xs:element>

 

 

<xs:element name=“controlfield” type=“ControlfieldType” minOccurs=“1” maxOccurs=“unbounded”></xs:element>

 

 

<xs:element name=“datafield” type=“DatafieldType” minOccurs=“1” maxOccurs=“unbounded”></xs:element>

 

 

</xs:sequence>

 

 

</xs:complexType>

 

 

 

<xs:simpleType name=“LeaderType”>

 

 

<xs:restriction base=“xs:string”>

 

 

<xs:maxLength value=“24”></xs:maxLength>

 

 

</xs:restriction>

 

 

</xs:simpleType>

 

 

 

<xs:complexType name=“ControlfieldType”>

 

 

<xs:simpleContent>

 

 

<xs:extension base=“xs:string”>

 

 

<xs:attribute name=“tag” type=“CFtagType” use=“required”></xs:attribute>

 

 

</xs:extension>

 

 

</xs:simpleContent>

 

 

</xs:complexType>

 

 

 

<xs:simpleType name=“CFtagType”>

 

 

<xs:restriction base=“xs:string”>

 

 

<xs:minLength value=“3”></xs:minLength>

 

 

<xs:maxLength value=“3”></xs:maxLength>

 

 

<xs:enumeration value=“001”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“003”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“005”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“006”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“007”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“008”></xs:enumeration>

 

 

</xs:restriction>

 

 

</xs:simpleType>

 

 

 

<xs:simpleType name=“tagType”>

 

 

<xs:restriction base=“xs:string”>

 

 

<xs:minLength value=“3”></xs:minLength>

 

 

<xs:maxLength value=“3”></xs:maxLength>

 

 

</xs:restriction>

 

 

</xs:simpleType>

 

 

 

<xs:complexType name=“DatafieldType”>

 

 

<xs:sequence>

 

 

<xs:element name=“subfield” type=“SubfieldType” minOccurs=“1” maxOccurs=“unbounded”></xs:element>

 

 

</xs:sequence>

 

 

<xs:attribute name=“tag” type=“tagType” use=“required”></xs:attribute>

 

 

<xs:attribute name=“ind1” type=“indicatorType” use=“required”></xs:attribute>

 

 

<xs:attribute name=“ind2” type=“indicatorType” use=“required”></xs:attribute>

 

 

</xs:complexType>

 

 

 

<xs:simpleType name=“indicatorType”>

 

 

<xs:restriction base=“xs:string”>

 

 

<xs:maxLength value=“1”></xs:maxLength>

 

 

<xs:enumeration value=“”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“0”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“1”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“2”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“3”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“4”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“5”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“6”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“7”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“8”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“9”></xs:enumeration>

 

 

</xs:restriction>

 

 

</xs:simpleType>

 

 

 

<xs:complexType name=“SubfieldType”>

 

 

<xs:simpleContent>

 

 

<xs:extension base=“xs:string”>

 

 

<xs:attribute name=“code” type=“codeType” use=“required”></xs:attribute>

 

 

</xs:extension>

 

 

</xs:simpleContent>

 

 

</xs:complexType>

 

 

 

<xs:simpleType name=“codeType”>

 

 

<xs:restriction base=“xs:string”>

 

 

<xs:minLength value=“1”></xs:minLength>

 

 

<xs:maxLength value=“1”></xs:maxLength>

 

 

<xs:enumeration value=“a”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“b”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“c”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“d”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“e”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“f”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“g”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“h”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“i”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“j”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“k”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“l”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“m”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“n”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“o”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“p”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“q”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“r”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“s”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“t”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“u”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“v”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“w”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“x”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“y”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“z”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“0”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“1”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“2”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“3”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“4”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“5”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“6”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“7”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“8”></xs:enumeration>

 

 

<xs:enumeration value=“9”></xs:enumeration>

 

 

</xs:restriction>

 

 

</xs:simpleType>

 

</xs:schema>

 

 

 

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<?xml-stylesheet type=”text/xsl” href=”marc21A.xsl”?>

<collection

 

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#8221;

xsi:noNamespaceSchemaLocation

 

=“marc21.xsd”

namespace

 

=http://www.loc.gov/MARC21/slim&#8221;>

 

<record>

 

<leader>01324cam a2200337 450</leader>

 

<controlfield tag=“001”>347435</controlfield>

 

<controlfield tag=“005”>19920109131654.6</controlfield>

 

<controlfield tag=“008”>740321s1974 nyua b 001 0beng</controlfield>

 

<datafield tag=“035” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“9”>(DLC) 76122778</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“906” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>7</subfield>

 

<subfield code=“b”>cbc</subfield>

 

<subfield code=“c”>orignew</subfield>

 

<subfield code=“d”>2</subfield>

 

<subfield code=“e”>ncip</subfield>

 

<subfield code=“f”>19</subfield>

 

<subfield code=“g”>y-gencatlg</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“010” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>76122778</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“020” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>0525088776</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“040” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“c”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“d”>DLC</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“050” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>QH31.D2</subfield>

 

<subfield code=“b”>D37 1974</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“082” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>575/.0092/4</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“245” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Darwin on man: A psychological study of Scientific creativity,</subfield>

 

<subfield code=“c”>by Howard E. Gruber, together with Darwin’s early and unpublished notebooks, transcribed and annotated by Paul H. Barrett. Foreword by Jean Piaget.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“250” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>[1st ed.]</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“260” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>New York,</subfield>

 

<subfield code=“b”>E. P. Dutton,</subfield>

 

<subfield code=“c”>1974.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“300” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>xxv, 495 p.</subfield>

 

<subfield code=“b”>illus.</subfield>

 

<subfield code=“c”>25 cm.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“350” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>$20.00</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“504” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Includes bibliographical references.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“600” ind1=“1” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Darwin, Charles,</subfield>

 

<subfield code=“d”>1809-1882.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Evolution (Biology)</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Psychology, Comparative.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Creative ability in science.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Naturalists</subfield>

 

<subfield code=“z”>England</subfield>

 

<subfield code=“x”>Biography.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“700” ind1=“1” ind2=“2”>

 

<subfield code=“a”>Gruber, Howard E.</subfield>

 

<subfield code=“t”>Psychological study of scientific creativity.</subfield>

 

<subfield code=“f”>1974</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“700” ind1=“1” ind2=“2”>

 

<subfield code=“a”>Darwin, Charles,</subfield>

 

<subfield code=“d”>1809-1882.</subfield>

 

<subfield code=“t”>Selected works.</subfield>

 

<subfield code=“f”>1974</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“700” ind1=“1” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Barrett, Paul H.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“991” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“b”>c-GenColl</subfield>

 

<subfield code=“h”>QH31.D2</subfield>

 

<subfield code=“i”>D37 1974</subfield>

 

<subfield code=“t”>Copy 1</subfield>

 

<subfield code=“w”>BOOKS</subfield>

 

</datafield>

 

</record>

 

 

<record>

 

<leader>01282cam a22003134a 450</leader>

 

<controlfield tag=“001”>14720815</controlfield>

 

<controlfield tag=“005”>20070514152150.0</controlfield>

 

<controlfield tag=“008”>070201s2006 enka b 001 0 eng</controlfield>

 

<datafield tag=“906” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>7</subfield>

 

<subfield code=“b”>cbc</subfield>

 

<subfield code=“c”>origcop</subfield>

 

<subfield code=“d”>2</subfield>

 

<subfield code=“e”>ncip</subfield>

 

<subfield code=“f”>20</subfield>

 

<subfield code=“g”>y-gencatlg</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“925” ind1=“0” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>acquire</subfield>

 

<subfield code=“b”>1 shelf copy</subfield>

 

<subfield code=“x”>policy default</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“955” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>pv21 2007-02-01 z-processor to ASCD</subfield>

 

<subfield code=“a”>jb00 2007-02-12</subfield>

 

<subfield code=“i”>jb17 2007-03-22</subfield>

 

<subfield code=“e”>jb17 2007-03-22 to Dewey</subfield>

 

<subfield code=“a”>aa07 2007-04-17</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“010” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>2007271478</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“020” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>9780199291151 (pbk.)</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“020” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>0199291152 (pbk.)</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“040” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“c”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“d”>DLC</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“050” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>QH437</subfield>

 

<subfield code=“b”>.D38 2006b</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“082” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>576.5</subfield>

 

<subfield code=“2”>22</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“100” ind1=“1” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Dawkins, Richard,</subfield>

 

<subfield code=“d”>1941-</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“245” ind1=“1” ind2=“4”>

 

<subfield code=“a”>The selfish gene /</subfield>

 

<subfield code=“c”>Richard Dawkins.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“250” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>30th anniversary ed.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“260” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Oxford ;</subfield>

 

<subfield code=“a”>New York :</subfield>

 

<subfield code=“b”>Oxford University Press,</subfield>

 

<subfield code=“c”>2006.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“300” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>xxiii, 360 p. :</subfield>

 

<subfield code=“b”>ill. ;</subfield>

 

<subfield code=“c”>20 cm.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“504” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Includes bibliographical references (p. [333]-343).</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Genetics.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Evolution (Biology)</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Sociobiology.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“856” ind1=“4” ind2=“1”>

 

<subfield code=“3”>Table of contents only</subfield>

 

<subfield code=“u”>http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0708/2007271478.html</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“856” ind1=“4” ind2=“2”>

 

<subfield code=“3”>Publisher description</subfield>

 

<subfield code=“u”>http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0723/2007271478-d.html</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“856” ind1=“4” ind2=“2”>

 

<subfield code=“3”>Contributor biographical information</subfield>

 

<subfield code=“u”>http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0723/2007271478-b.html</subfield>

 

</datafield>

 

</record>

 

 

<record>

 

<leader>01470cam a22003014a 450</leader>

 

<controlfield tag=“001”>13733571</controlfield>

 

<controlfield tag=“005”>20070727174416.0</controlfield>

 

<controlfield tag=“008”>040928s2004 maua b 001 0 eng</controlfield>

 

<datafield tag=“906” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>7</subfield>

 

<subfield code=“b”>cbc</subfield>

 

<subfield code=“c”>orignew</subfield>

 

<subfield code=“d”>1</subfield>

 

<subfield code=“e”>ocip</subfield>

 

<subfield code=“f”>20</subfield>

 

<subfield code=“g”>y-gencatlg</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“925” ind1=“0” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>acquire</subfield>

 

<subfield code=“b”>2 shelf copies</subfield>

 

<subfield code=“x”>policy default</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“955” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>pc12 2004-09-28 to ASCD</subfield>

 

<subfield code=“c”>jb17 2004-09-29 (rev jb10)</subfield>

 

<subfield code=“d”>jb08 2004-10-01 to sl</subfield>

 

<subfield code=“e”>jb02 2004-10-01 to Dewey</subfield>

 

<subfield code=“a”>aa07 2004-10-01</subfield>

 

<subfield code=“a”>ps07 2004-10-22 1 copy rec’d., to CIP ver.</subfield>

 

<subfield code=“f”>pv01 2004-10-26 CIP ver to BCCD</subfield>

 

<subfield code=“e”>pv01 2005-01-31 copy 2 to BCCD</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“010” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>2004059864</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“020” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>0618005838</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“040” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“c”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“d”>DLC</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“042” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>pcc</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“050” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>QH361</subfield>

 

<subfield code=“b”>.D39 2004</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“082” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>576.8</subfield>

 

<subfield code=“2”>22</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“100” ind1=“1” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Dawkins, Richard,</subfield>

 

<subfield code=“d”>1941-</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“245” ind1=“1” ind2=“4”>

 

<subfield code=“a”>The ancestor’s tale :</subfield>

 

<subfield code=“b”>a pilgrimage to the dawn of evolution /</subfield>

 

<subfield code=“c”>Richard Dawkins.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“260” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Boston :</subfield>

 

<subfield code=“b”>Houghton Mifflin,</subfield>

 

<subfield code=“c”>2004.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“300” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>xii, 673 p. :</subfield>

 

<subfield code=“b”>ill. ;</subfield>

 

<subfield code=“c”>24 cm.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“504” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Includes bibliographical references (p. 624-645) and index.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Evolution (Biology)</subfield>

 

<subfield code=“x”>History.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Evolution (Biology)</subfield>

 

<subfield code=“x”>Philosophy.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“856” ind1=“4” ind2=“2”>

 

<subfield code=“3”>Publisher description</subfield>

 

<subfield code=“u”>http://www.loc.gov/catdir/description/hm051/2004059864.html</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“856” ind1=“4” ind2=“1”>

 

<subfield code=“3”>Sample text</subfield>

 

<subfield code=“u”>http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0618/2004059864-s.html</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“856” ind1=“4” ind2=“1”>

 

<subfield code=“3”>Table of contents only</subfield>

 

<subfield code=“u”>http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0618/2004059864-t.html</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“856” ind1=“4” ind2=“2”>

 

<subfield code=“3”>Contributor biographical information</subfield>

 

<subfield code=“u”>http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0736/2004059864-b.html</subfield>

 

</datafield>

 

</record>

 

 

<record>

 

<leader>01003cam a2200277 a 450</leader>

 

<controlfield tag=“001”>4946166</controlfield>

 

<controlfield tag=“005”>20000330150311.0</controlfield>

 

<controlfield tag=“008”>960925s1997 ctua 001 0 eng</controlfield>

 

<datafield tag=“035” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“9”>(DLC) 96044002</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“906” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>7</subfield>

 

<subfield code=“b”>cbc</subfield>

 

<subfield code=“c”>orignew</subfield>

 

<subfield code=“d”>1</subfield>

 

<subfield code=“e”>ocip</subfield>

 

<subfield code=“f”>19</subfield>

 

<subfield code=“g”>y-gencatlg</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“955” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>pc16 to ja00 09-26-96; jf06 to subj 09-26-96; jf11 to sl 09-26-96; jf13 09-26-96; CIP ver. pv08 03-06-97</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“010” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>96044002</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“020” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>1884777341</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“020” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>0138412065</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“040” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“c”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“d”>DLC</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“050” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>QA76.73.J38</subfield>

 

<subfield code=“b”>J377 1997</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“082” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>005.2/762</subfield>

 

<subfield code=“2”>21</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“245” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Java network programming /</subfield>

 

<subfield code=“c”>Merlin Hughes … [et al.].</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“260” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Greenwich :</subfield>

 

<subfield code=“b”>Manning,</subfield>

 

<subfield code=“c”>c1997</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“300” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>xxiv, 519 p. :</subfield>

 

<subfield code=“b”>ill.</subfield>

 

<subfield code=“c”>23 cm. +</subfield>

 

<subfield code=“e”>1 computer laser optical disc (4 3/4 in.)</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“500” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Includes index.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Java (Computer program language)</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Internet programming.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“700” ind1=“1” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Hughes, Merlin,</subfield>

 

<subfield code=“d”>1972-</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“920” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>** LC HAS REQ’D # OF SHELF COPIES **</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“991” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“b”>c-MRC</subfield>

 

<subfield code=“h”>QA76.73.J38</subfield>

 

<subfield code=“i”>J377 1997</subfield>

 

<subfield code=“t”>Copy 1</subfield>

 

<subfield code=“w”>BOOKS</subfield>

 

</datafield>

 

</record>

 

 

<record>

 

<leader>02972cam a22003137a 450</leader>

 

<controlfield tag=“001”>15391692</controlfield>

 

<controlfield tag=“005”>20080814065551.0</controlfield>

 

<controlfield tag=“007”>cr |||||||||||</controlfield>

 

<controlfield tag=“008”>080801s2008 mau sb 000 0 eng</controlfield>

 

<datafield tag=“906” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>7</subfield>

 

<subfield code=“b”>cbc</subfield>

 

<subfield code=“c”>orignew</subfield>

 

<subfield code=“d”>4</subfield>

 

<subfield code=“e”>ncip</subfield>

 

<subfield code=“f”>20</subfield>

 

<subfield code=“g”>y-gencompf</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“925” ind1=“0” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>undetermined</subfield>

 

<subfield code=“x”>NBER</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“955” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>se65 2008-08-01 webcat</subfield>

 

<subfield code=“i”>se65 2008-08-01</subfield>

 

<subfield code=“e”>se65 2008-08-01</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“010” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>2008611002</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“040” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“c”>DLC</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“050” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>HB1</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“100” ind1=“1” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Ottaviano, Gianmarco I. P.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“245” ind1=“1” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Immigration and national wages</subfield>

 

<subfield code=“h”>[electronic resource]</subfield>

 

<subfield code=“b”>clarifying the theory and the empirics /</subfield>

 

<subfield code=“c”>Gianmarco I.P. Ottaviano, Giovanni Peri.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“260” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Cambridge, MA :</subfield>

 

<subfield code=“b”>National Bureau of Economic Research,</subfield>

 

<subfield code=“c”>c2008.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“490” ind1=“1” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>NBER working paper series ;</subfield>

 

<subfield code=“v”>working paper 14188</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“538” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>System requirements: Adobe Acrobat Reader.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“538” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Mode of access: World Wide Web.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“500” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Title from PDF file as viewed on 8/1/2008.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“530” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Also available in print.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“504” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Includes bibliographical references.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“520” ind1=“3” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>“This paper estimates the effects of immigration on wages of native workers at the national U.S. level. Following Borjas (2003) we focus on national labor markets for workers of different skills and we enrich his methodology and refine previous estimates. We emphasize that a production function framework is needed to combine workers of different skills in order to evaluate the competition as well as cross-skill complementary effects of immigrants on wages. We also emphasize the importance (and estimate the value) of the elasticity of substitution between workers with at most a high school degree and those without one. Since the two groups turn out to be close substitutes, this strongly dilutes the effects of competition between immigrants and workers with no degree. We then estimate the substitutability between natives and immigrants and we find a small but significant degree of imperfect substitution which further decreases the competitive effect of immigrants. Finally, we account for the short run and long run adjustment of capital in response to immigration. Using our estimates and Census data we find that immigration (1990-2006) had small negative effects in the short run on native workers with no high school degree (-0.7%) and on average wages (-0.4%) while it had small positive effects on native workers with no high school degree (+0.3%) and on average native wages (+0.6%) in the long run. These results are perfectly in line with the estimated aggregate elasticities in the labor literature since Katz and Murphy (1992). We also find a wage effect of new immigrants on previous immigrants in the order of negative 6%”–National Bureau of Economic Research web site.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“700” ind1=“1” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Peri, Giovanni.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“710” ind1=“2” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>National Bureau of Economic Research.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“830” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Working paper series (National Bureau of Economic Research : Online) ;</subfield>

 

<subfield code=“v”>working paper no. 14188.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“856” ind1=“4” ind2=“0”>

 

<subfield code=“u”>http://papers.nber.org/papers/w14188</subfield>

 

</datafield>

 

</record>

 

 

<record>

 

<leader>00965cam a22002654a 450</leader>

 

<controlfield tag=“001”>12567953</controlfield>

 

<controlfield tag=“005”>20021120132146.0</controlfield>

 

<controlfield tag=“008”>011016s2002 inua b 001 0 eng</controlfield>

 

<datafield tag=“035” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>(DLC) 2001097282</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“906” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>7</subfield>

 

<subfield code=“b”>cbc</subfield>

 

<subfield code=“c”>orignew</subfield>

 

<subfield code=“d”>2</subfield>

 

<subfield code=“e”>epcn</subfield>

 

<subfield code=“f”>20</subfield>

 

<subfield code=“g”>y-gencatlg</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“925” ind1=“0” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>acquire</subfield>

 

<subfield code=“b”>2 shelf copies</subfield>

 

<subfield code=“x”>policy default</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“955” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>pc17 2001-10-16</subfield>

 

<subfield code=“a”>pv11 2002-04-22 to ASCD</subfield>

 

<subfield code=“i”>jg12 2002-05-17</subfield>

 

<subfield code=“e”>jg07 2002-06-05 to Dewey</subfield>

 

<subfield code=“a”>aa03 2002-07-01; copy 2 added jf16 to BCCD 07-25-02</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“010” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>2001097282</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“020” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>0672323419</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“040” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“c”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“d”>DLC</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“042” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>pcc</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“050” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>TK5105.888</subfield>

 

<subfield code=“b”>.S3523 2002</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“082” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>005.2/76</subfield>

 

<subfield code=“2”>21</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“100” ind1=“1” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Schmelzer, Ron.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“245” ind1=“1” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>XML and Web services unleashed /</subfield>

 

<subfield code=“c”>Ron Schmelzer et al.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“260” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>[Indianapolis?] :</subfield>

 

<subfield code=“b”>Sams,</subfield>

 

<subfield code=“c”>c2002.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“300” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>xx, 1172 p. :</subfield>

 

<subfield code=“b”>ill. ;</subfield>

 

<subfield code=“c”>24 cm.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“504” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Includes bibliographical references (p. 1118-1120) and index.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Web site development.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“650” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>XML (Document markup language)</subfield>

 

</datafield>

 

</record>

 

 

<record>

 

<leader>01229cam a2200325 a 450</leader>

 

<controlfield tag=“001”>14134937</controlfield>

 

<controlfield tag=“005”>20060104102517.0</controlfield>

 

<controlfield tag=“008”>051007s2005 nyu 000 0deng</controlfield>

 

<datafield tag=“906” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>7</subfield>

 

<subfield code=“b”>cbc</subfield>

 

<subfield code=“c”>orignew</subfield>

 

<subfield code=“d”>3</subfield>

 

<subfield code=“e”>epcn</subfield>

 

<subfield code=“f”>20</subfield>

 

<subfield code=“g”>y-gencatlg</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“925” ind1=“0” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>acquire</subfield>

 

<subfield code=“b”>1 shelf copy</subfield>

 

<subfield code=“x”>policy default</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“955” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>pc20 2005-10-07</subfield>

 

<subfield code=“a”>lf02 2005-12-09</subfield>

 

<subfield code=“c”>lf02 2005-12-09;</subfield>

 

<subfield code=“d”>lf11 2005-12-12</subfield>

 

<subfield code=“e”>lf27 2005-12-28 to Dewey</subfield>

 

<subfield code=“a”>aa29 2006-01-04</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“010” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>2005935318</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“020” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>1595690239 (pbk. : alk. paper)</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“020” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>9781595690234 (pbk. : alk. paper)</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“040” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“c”>DLC</subfield>

 

<subfield code=“d”>DLC</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“041” ind1=“1” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>eng</subfield>

 

<subfield code=“h”>ger</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“042” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>pcc</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“043” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>e-fr—</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“050” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>DC274</subfield>

 

<subfield code=“b”>.M2713 2005</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“082” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>944.07</subfield>

 

<subfield code=“2”>22</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“100” ind1=“1” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>Marx, Karl,</subfield>

 

<subfield code=“d”>1818-1883.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“240” ind1=“1” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte.</subfield>

 

<subfield code=“l”>English</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“245” ind1=“1” ind2=“4”>

 

<subfield code=“a”>The eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte /</subfield>

 

<subfield code=“c”>Karl Marx ; [translated by D.D.L.].</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“246” ind1=“3” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>18th Brumaire of Louis Bonaparte</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“260” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>New York :</subfield>

 

<subfield code=“b”>Mondial,</subfield>

 

<subfield code=“c”>2005.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“300” ind1=“” ind2=“”>

 

<subfield code=“a”>ii, 95 p. ;</subfield>

 

<subfield code=“c”>22 cm</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“600” ind1=“0” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>Napoleon</subfield>

 

<subfield code=“b”>III</subfield>

 

<subfield code=“c”>Emperor of the French,</subfield>

 

<subfield code=“d”>1808-1873.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“651” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>France</subfield>

 

<subfield code=“x”>History</subfield>

 

<subfield code=“y”>Coup d’état, 1851.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“651” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>France</subfield>

 

<subfield code=“x”>History</subfield>

 

<subfield code=“y”>February Revolution, 1848.</subfield>

 

</datafield>

 

<datafield tag=“651” ind1=“” ind2=“0”>

 

<subfield code=“a”>France</subfield>

 

<subfield code=“x”>History</subfield>

 

<subfield code=“y”>Second Republic, 1848-1852.</subfield>

 

</datafield>

 

</record>

</collection>

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: